Behövs en svensk School of Governance?

Sverige står, i likhet med andra länder, inför ett omfattande behov att säkra en långsiktigt hållbar utveckling. Vår framtid vilar i hög grad på ett kompetent och förändringsbenäget ledarskap inom såväl offentlig som privat sektor. Det ställer stora krav på forskning och utbildning inom området governance. Vinnova har beviljat medel för en förstudie för att undersöka förutsättningarna och möjligheterna för en svensk School of Governance - både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Vår vision

Globalisering, klimatuppvärmning och ny teknik är exempel på globala förändringar som ställer ökade krav på förändringsbarhet i vårt samhälle. Såväl offentlig sektor som näringsliv måste bättre kunna hantera en växande samhällelig komplexitet och nyttja ny teknik och nya kunskaper. Den nordiska erfarenheten av en hållbar samhällsutveckling röner stort internationellt intresse. Mycket talar därför för att en svensk School of Governance kan bli en viktig kunskapsnod, både nationellt och internationellt, för att möta alltmer komplexa samhällsutmaningar.

Om projektet

Projektet att skapa en svensk School of Governance av hög internationell klass är ett initiativ från en grupp privatpersoner. Det har växt fram ur många samtal som har hållits i större och mindre grupper om förändringsbehov och krav på förnyelse inom såväl offentlig som privat sektor. Vi delar också övertygelsen att en fungerande och fördjupad demokrati är en viktig grundförutsättning för en framgångsrik utveckling mot ett uthålligt samhälle som säkerställer medborgarnas framtida välfärd.

Projektets mål är att undersöka förutsättningarna för en svensk School of Governance av hög internationell klass. Med governance menar vi ledning och samordning i allmänhet, men i synnerhet för gränsöverskridande komplexa förändringsprocesser. Förstudien, som beräknas pågå i sex månader, kommer att undersöka, dokumentera och sprida kunskaper om förutsättningarna och eventuella former för en internationellt ledande utbildning inom området governance.

Projektet administreras av den politiskt oberoende tankesmedjan Global Utmaning.

Arbetsgruppen

Projektet genomförs av:

Advisory Board

Projektet har en Advisory Board som representerar en vidd av erfarenheter och olika aspekter av det svenska samhället. Lars Anell är ordförande. I Advisory Board ingår ledamöterna nedan, samt Leif Pagrotsky och Michael Sohlman. Ett antal nyckelpersoner är också kopplade till projektet som rådgivare eller experter inom specifika frågor.

Nyheter

20 March 2019

Lunchseminarium om framtidens styrning

Ser vi slutet på new public management? Hur kan den svenska kompetensbasen höjas? Behövs en ny utbildning i governance? Tankesmedjan Global Utmaning arrangerade ett lunchseminarium om framtidens styrning under tisdagen den 12 mars.

15 March 2019

"Horisontell samordning över gränser— Huvuduppgiften för governance i 21a århundrandet?"

”Efter decennier av tilltro till konkurrens som mekanism för samhällsutveckling och förbättrat resursutnyttjande riktas fokus idag snarare mot potentialen i att samarbeta. Målen i Agenda 2030 kan knappast infrias enbart genom kommersiell aktivitet på befintliga eller nya marknader. Istället växer behoven av samordnade åtgärder. Inte minst globalt. Men har vi verktyg för detta?” – skriver Mats Tyrstrup och Jonas Törnblom, två initiativtagare till projektet Swedish School of Governance, i MGMT of innovation and Technology.

05 February 2019

Mats Tyrstrup om chefsrollen

Mats Tyrstrup, organisationsforskare och utredare i Swedish School of Governance projektet, medverkade på socialchefsdagarna 2018. Hör mats berätta om chefens roll.

29 January 2019

Governance systems for a green sustainable development

The topic of "Sustainable Development and Global Cooperation on Green Urbanization" was discussed by a variety of organizations and enterprises during The Green Sustainable Development Conference, held in Beijing on the 17th and 18th of January 2019. During the second day of the conference, Kristina Persson, former minister in the Swedish Government, and one of the initiators of Swedish School of Governance, addressed the assembly to highlight governance systems for a green sustainable development.

29 January 2019

Innovation of technology, business models and governance for a sustainable future society

At the Green Sustainable Development Conference which recently took place in Beijing, Jonas Törnblom, coordinator of Swedish School of Governance, spoke about governance of sustainable development and the role of business models and technology innovation.

20 March 2019

Lunchseminarium om framtidens styrning

Ser vi slutet på new public management? Hur kan den svenska kompetensbasen höjas? Behövs en ny utbildning i governance? Tankesmedjan Global Utmaning arrangerade ett lunchseminarium om framtidens styrning under tisdagen den 12 mars.

15 March 2019

"Horisontell samordning över gränser— Huvuduppgiften för governance i 21a århundrandet?"

”Efter decennier av tilltro till konkurrens som mekanism för samhällsutveckling och förbättrat resursutnyttjande riktas fokus idag snarare mot potentialen i att samarbeta. Målen i Agenda 2030 kan knappast infrias enbart genom kommersiell aktivitet på befintliga eller nya marknader. Istället växer behoven av samordnade åtgärder. Inte minst globalt. Men har vi verktyg för detta?” – skriver Mats Tyrstrup och Jonas Törnblom, två initiativtagare till projektet Swedish School of Governance, i MGMT of innovation and Technology.

05 February 2019

Mats Tyrstrup om chefsrollen

Mats Tyrstrup, organisationsforskare och utredare i Swedish School of Governance projektet, medverkade på socialchefsdagarna 2018. Hör mats berätta om chefens roll.

29 January 2019

Governance systems for a green sustainable development

The topic of "Sustainable Development and Global Cooperation on Green Urbanization" was discussed by a variety of organizations and enterprises during The Green Sustainable Development Conference, held in Beijing on the 17th and 18th of January 2019. During the second day of the conference, Kristina Persson, former minister in the Swedish Government, and one of the initiators of Swedish School of Governance, addressed the assembly to highlight governance systems for a green sustainable development.

29 January 2019

Innovation of technology, business models and governance for a sustainable future society

At the Green Sustainable Development Conference which recently took place in Beijing, Jonas Törnblom, coordinator of Swedish School of Governance, spoke about governance of sustainable development and the role of business models and technology innovation.

Governance-podden

I gränslandet mellan offentligt och privat med Maria Rankka

Hur hittar vi rätt kompetens och hur håller man kvar rätt människor i offentlig sektor? Hur ser det svenska ledarskapet ut? Är vi förberedda för den pågående tekniska utvecklingen? Hör Maria Rankka svara på det och mycket mer i veckans avsnitt av Governance-podden.

Governance inom akademin med Karin Markides

48M

Eco Governance med Allan Larsson

37M

Utbildning av framtidens politiker

38M

Gränsöverskridande samverkan

30M

Innovation och förändringsprocesser

33M

Horisontellt ledarskap

52M