Behövs en svensk School of Governance?

Sverige står, i likhet med andra länder, inför ett omfattande behov att säkra en långsiktigt hållbar utveckling. Vår framtid vilar i hög grad på ett kompetent och förändringsbenäget ledarskap inom såväl offentlig som privat sektor. Det ställer stora krav på forskning och utbildning inom området governance. Vinnova har beviljat medel för en förstudie för att undersöka förutsättningarna och möjligheterna för en svensk School of Governance - både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Vår vision

Globalisering, klimatuppvärmning och ny teknik är exempel på globala förändringar som ställer ökade krav på förändringsbarhet i vårt samhälle. Såväl offentlig sektor som näringsliv måste bättre kunna hantera en växande samhällelig komplexitet och nyttja ny teknik och nya kunskaper. Den nordiska erfarenheten av en hållbar samhällsutveckling röner stort internationellt intresse. Mycket talar därför för att en svensk School of Governance kan bli en viktig kunskapsnod, både nationellt och internationellt, för att möta alltmer komplexa samhällsutmaningar.

Om projektet

Projektet att skapa en svensk School of Governance av hög internationell klass är ett initiativ från en grupp privatpersoner. Det har växt fram ur många samtal som har hållits i större och mindre grupper om förändringsbehov och krav på förnyelse inom såväl offentlig som privat sektor. Vi delar också övertygelsen att en fungerande och fördjupad demokrati är en viktig grundförutsättning för en framgångsrik utveckling mot ett uthålligt samhälle som säkerställer medborgarnas framtida välfärd.

Projektets mål är att undersöka förutsättningarna för en svensk School of Governance av hög internationell klass. Med governance menar vi ledning och samordning i allmänhet, men i synnerhet för gränsöverskridande komplexa förändringsprocesser. Förstudien, som beräknas pågå i sex månader, kommer att undersöka, dokumentera och sprida kunskaper om förutsättningarna och eventuella former för en internationellt ledande utbildning inom området governance.

Projektet administreras av den politiskt oberoende tankesmedjan Global Utmaning.

Arbetsgruppen

Projektet genomförs av:

Advisory Board

Projektet har en Advisory Board som representerar en vidd av erfarenheter och olika aspekter av det svenska samhället. Lars Anell är ordförande. I Advisory Board ingår ledamöterna nedan, samt Leif Pagrotsky och Michael Sohlman. Ett antal nyckelpersoner är också kopplade till projektet som rådgivare eller experter inom specifika frågor.

Nyheter

12 November 2019

Lansering av Stockholm School of Governance rapport

11 November 2019

DN Debatt: Vi saknar verktyg för att lösa komplexa samhällsproblem

20 March 2019

Lunchseminarium om framtidens styrning

Ser vi slutet på new public management? Hur kan den svenska kompetensbasen höjas? Behövs en ny utbildning i governance? Tankesmedjan Global Utmaning arrangerade ett lunchseminarium om framtidens styrning under tisdagen den 12 mars.

15 March 2019

"Horisontell samordning över gränser— Huvuduppgiften för governance i 21a århundrandet?"

”Efter decennier av tilltro till konkurrens som mekanism för samhällsutveckling och förbättrat resursutnyttjande riktas fokus idag snarare mot potentialen i att samarbeta. Målen i Agenda 2030 kan knappast infrias enbart genom kommersiell aktivitet på befintliga eller nya marknader. Istället växer behoven av samordnade åtgärder. Inte minst globalt. Men har vi verktyg för detta?” – skriver Mats Tyrstrup och Jonas Törnblom, två initiativtagare till projektet Swedish School of Governance, i MGMT of innovation and Technology.

05 February 2019

Mats Tyrstrup om chefsrollen

Mats Tyrstrup, organisationsforskare och utredare i Swedish School of Governance projektet, medverkade på socialchefsdagarna 2018. Hör mats berätta om chefens roll.

12 November 2019

Lansering av Stockholm School of Governance rapport

11 November 2019

DN Debatt: Vi saknar verktyg för att lösa komplexa samhällsproblem

20 March 2019

Lunchseminarium om framtidens styrning

Ser vi slutet på new public management? Hur kan den svenska kompetensbasen höjas? Behövs en ny utbildning i governance? Tankesmedjan Global Utmaning arrangerade ett lunchseminarium om framtidens styrning under tisdagen den 12 mars.

15 March 2019

"Horisontell samordning över gränser— Huvuduppgiften för governance i 21a århundrandet?"

”Efter decennier av tilltro till konkurrens som mekanism för samhällsutveckling och förbättrat resursutnyttjande riktas fokus idag snarare mot potentialen i att samarbeta. Målen i Agenda 2030 kan knappast infrias enbart genom kommersiell aktivitet på befintliga eller nya marknader. Istället växer behoven av samordnade åtgärder. Inte minst globalt. Men har vi verktyg för detta?” – skriver Mats Tyrstrup och Jonas Törnblom, två initiativtagare till projektet Swedish School of Governance, i MGMT of innovation and Technology.

05 February 2019

Mats Tyrstrup om chefsrollen

Mats Tyrstrup, organisationsforskare och utredare i Swedish School of Governance projektet, medverkade på socialchefsdagarna 2018. Hör mats berätta om chefens roll.

Governance-podden

I gränslandet mellan offentligt och privat med Maria Rankka

Hur hittar vi rätt kompetens och hur håller man kvar rätt människor i offentlig sektor? Hur ser det svenska ledarskapet ut? Är vi förberedda för den pågående tekniska utvecklingen? Hör Maria Rankka svara på det och mycket mer i veckans avsnitt av Governance-podden.

Governance inom akademin med Karin Markides

48M

Eco Governance med Allan Larsson

37M

Utbildning av framtidens politiker

38M

Gränsöverskridande samverkan

30M

Innovation och förändringsprocesser

33M

Horisontellt ledarskap

52M