Lansering av Stockholm School of Governance rapport

November 12, 2019

Idag på Vinnova lanseras Stockholm School of Governace rapport

“Hur kan vi skapa samordning och samverkan mellan privata och offentliga organisationer över nationella gränser?”

”Vi står inför nya komplexa samhällsutmaning som våra system inte klarar av, så som klimatet, utanförskap, polarisering varav alla är gränsöverskridande och komplexa. Vi måste hitta nya former och stärka systeminnovation. Oerhört viktigt att ta oss an utmaningar och hitta möjligheter!”

Läs den här