Lunchseminarium om framtidens styrning

March 20, 2019

Ser vi slutet på new public management? Hur kan den svenska kompetensbasen höjas? Behövs en ny utbildning i governance? Tankesmedjan Global Utmaning arrangerade ett lunchseminarium om framtidens styrning under tisdagen den 12 mars. Samtalet modererandes av Mats Tyrstrup och seminariet ägde rum i tankesmedjans lokaler på Norrsken House, Stockholm. Deltog gjorde Fredrik Sand, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv, Stella Cizinsky, läkare och verksamhetschefs vid Örebro universitetssjukhus, Josef Pallas, professor i ekonomi vid Uppsala Universitet, Shirin Ahlbäck Öberg professor i statskunskap vid Uppsala Universitet och Anders Nordh, projektledare för medborgardialog på Sveriges kommuner och landsting. 

Paneldeltagarna diskuterade, utifrån sina olika erfarenheter, potentiella alternativet till dagens New Public Management filosofi och vilka krav samtidens utmaningar ställer på ledarskapet. Vilka färdigheter, förmågor och kunskaper behövs för att hantera morgondagens samhällsutmaningar?

För att lyckas möta samtida och framtida utmaningar, samt genomföra Agenda 2030 krävs både organisatoriskt nytänkande och strukturell anpassning. Vi står idag inför många olika utmaningar på en rad olika områden; klimatet, gängkriminalitet, vård och omsorg för multisjuka, sjunkande skolresultat och så vidare. Det går inte att komma till bukt med detta inom det system som vi har idag, utan dessa utmaningar kräver horisontell koordinering och gränsöverskridande samverkan. Komplexa gränsöverskridande förändringsprocesser behöver genomföras vilket kräver utveckling av både kompetens och färdigheter inom privat sektor, såväl som offentlig. 

Behovet av kompetensförsörjning diskuterades av experterna. Sedan 90-talet har det varit stora problem på området. Var fjärde rekrytering i näringslivet misslyckas idag, svenska studenter kommer ut i arbetslivet sent och det tar ofta lång tid för studenter att slutföra sin utbildning. För att komma åt problemet behövs det närmare samverkan med näringslivet. Samverkan skulle vara ett gränssnitt mellan verkligheten, utmaningarna och de uppdaterade utbildningarna som skulle komma närmare behoven. På frågan om rekrytering och kompetensutveckling belystes även den geografiska aspekten. Olika regioner och kommuner har olika förutsättningar och kräver därför olika strategier. 

Seminariet hölls inom ramen för Global Utmanings projekt Swedish School of Governance, en pågående förstudie som undersöker behovet av en ny form av utbildning i governance. Experterna delade med sig av tankar och idéer på vad en sådan ledarskapsutbildning behöver och hur ett governance projekt bör se ut. Det yttrades även förslag på att paketera utbildningen så att beslutsfattare och allmänheten förstår vad forskare talar om. Det är inte mer forskning som behövs, utan en forskningsförankring i verkligheten. Det blev tydligt att framtidens utmaningar kräver en nyfikenhet att lära av varandra, mellan sektorer, där en Swedish School of Governance skulle kunna stärka studenters kompetens, och ge dem en fördjupad förståelse för olika verksamheter och perspektiv. 

Avslutningsvis fick publiken en möjlighet att ställa ytterligare frågor. Totalt deltog ungefär 35 personer.