Mats Tyrstrup om chefsrollen

February 05, 2019

På socialchefsdagarna 2018 medverkade Mats Tyrstrup, organisationsforskaren och utredare i SSoG projektet, på ett seminarium med namnet “Brister i övergångarna mellan vård och omsorg”. Under seminariet belystes det fenomen han benämner som det organisatoriska mellanrummet. Begreppet syftar till det glapp som patienter hamnar i när olika ansvarsområden misslyckas att täcka patientens behov. En orsak till att patienter hamnar mellan stolarna inom vården menar Mats är den traditionella organiseringen av verksamhet som är både linjär och hierarkisk. Hör Mats berätta om chefens roll i det organisatoriska mellanrummet här.