On-line master class on governance of complex transformation projects

October 19, 2020

På uppdrag av Svenska Insitutet genomför Stockholm School of Governance sitt första utbildningsprogram i ledarskap av komplexa samhällsutmaningar. Programmet riktar sig till personer som redan genomgått Si:s ledarskapsprogram genomförs i samarbete med Hyper Island.

Se filmen för mer information om masterprogrammet här.